tyto stránky se mohly přejmenovat na pražský divadelní svět, vůbec zde nevidím brněnské divadl Na pravázku, městské divadlo v Ústí, nebo ostravská Petra Bezruče, Aréna...To se týká i inscenací, výborný Job, Evžen Oněgin...