Divadelní svět

Pospíšil Karel

Pospíšil Karel

Narozen : 1938 v Třebíči

znamení :

Vystudoval :

herectví na JAMU v Brně (absolutorium 1962)


Divadla, která "vyzkoušel" :


Východočeské divadlo v Pardubicích (1955-)

Dobývání princezny Turandot - Wolfgang Hildesheimer - Achab

Konec masopustu – Josef Topol - Jindřich


Divadlo F.X.Šaldy v Liberci (1966-1981 a 1983-1986)

Jak je důležité míti Filipa – Oscar Wilde - Filip

Bouře – William Shakespeare - Ariel

Hvězda zvaná Pelyněk – Jiří Procházka - Franta

Optimistická tragédie - Vsevolod Vital'jevič Višnevskij - Alexej

Rosenkrantz a Guildenstern jsou mrtvi – Tom Stoppard - Guildenstern


Jan Hus – Alois Jirásek - Zikmund

Faustus – Thomas Mann – Mefisto

Ženitba - Nikolaj Vasilijevič Gogol - Podkolesin


Divadlo VÚ v Hradci Králové (1981-1983)

Romeo a Julie – William Shakespeare - Lorenzo

Panu Puntila a jeho sluha Mattim - Bertolt Brecht - Becket, Mattim


pražské Realistické divadlo ZN / Divadlo Labyrint (1986-1994)

Dobové tance - - Devátý

Travestie - - Henry Carra

La Musica - - Michal Nolett

Měsíční svit - -Andy

Divadlo v Dlouhé

-  Pokus o létání - Jordan Radičkov - Vypravěč (hlas) (13.1.2007 - 9.6.2008, režie Jan Borna)


NÁRODNÍ DIVADLO V PRAZE

Národní divadlo

Weselohry - Václav Kliment Klicpera – Kotrč, Kořínek, Důstojník Ladinský (23.03.1995 do 17.02.1997 – 39x,režie Miroslav Krobot)

Sen noci svatojánské – William Shakespeare - Tomáš Hubička (27.02.1997 do 16.05.1999 – 67x, režie Jan Kačer)

Bloudění – Jaroslav Durych - Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic, Diviš Černín, Poustevník montserratský (26.03.1998 do 20.03.1999 - 18x, režie Jan Antonín Pitínský)

Pašije aneb Theatrum passionale - Vojtěch Ron, Miloslav Klíma a Zbyněk Srba - Joram (04.06.1998 do 23.04.2000 43x, režie Zbyněk Srba)

Obsluhoval jsem anglického krále – Bohumil Hrabal - Pan notář, Burzián, Mrzout (19.11.1998 do 25.06.2002 – 78x, režie Ivo Krobot)

Hadrián z Římsů - Václav Kliment Klicpera - Rytíř Světislav (08.02.2001 do 21.05.2002 – 33x, režie Ivo Krobot)

Lucerna – Alois Jirásek - Sejtko (15.11.2001 do 24.11.2007 – 131x, režie Vladimír Morávek)

Coriolanus – William Shakespeare – 3.občan (29.01.2004 do 23.01.2006 – 39x, režie Ivan Rajmont)

Vladařka závist aneb Zahradníkův pes - Lope Felix de Vega Carpio - Hrabě Ludovico (15.12.2005 do 20.06.2007 – 35x, režie Enikő Eszenyi)


Stavovské divadlo

Nobel - Karel Steigerwald – Šlechta (17.11.1994 do 02.12.1995 – 23x, režie Ivan Rajmont)

Oidipús vladař – Sofokles - Láiův sluha (22.02.1996 do 01.03.1998 – 52x, režie Miroslav Krobot)

Hrdina Západu - John Millington Synge - Jimmy Farrell (05.10.1996 do 30.10.1997 – 32x, režie Jan Kačer)

Faust - Johann Wolfgang Goethe - Měšťan / Ministr (12.09.1997 do 05.12.2001 - 66x, režie Otomar Krejča)

Noc potom – Antonín Přidal – Mikloš (22.04.1999 do 05.03.2000 – 18x, režie Ivo Krobot)

Mnoho povyku pro nic – William Shakespeare - Mnich Francis (16.09.1999 do 18.05.2004 – 111x, režie Enikő Eszenyi)

Oresteia – Aischylos – Sbor (18.06.2002 do 05.12.2003 – 27x, režie Ivan Rajmont)

Rodinné sídlo – Zdeněk Jecelín - Maxim Maximovič Kamrlik (27.03.2002 do 13.11.2002 – 17x, režie Ivo Krobot)

Romeo a Julie – William Shakespeare - Parisův panoš (23.01.2003 do 17.02.2008 – 108x, režie Vladimír Morávek)


Kolowrat


Šťastné dny – Samuel Beckett - Willie (02.02.1998 do 30.05.2003 – 104x, režie Michal Dočekal)

ND – suterén

Okruh osob 3.1 - Lars Norén - Ředitel (11.05.2005 do 26.06.2005 – 11x, režie Thomas Zielinski)

Černé mléko - Vasilij Sigarev - Opilec (13.11.2004, režie Jan Kačer)


Kde ho můžeme vidět v sezoně 2009/2010 :


NÁRODNÍ DIVADLO - Národní divadlo


Sluha dvou pánů – Carlo Goldoni - Pantalone de Bisognosi (22.09.1994, režie Ivan Rajmont)

Naši furianti – Ladislav Stroupežnický - Kašpar Šmejkal (17.06.2004, režie Jan Antonín Pitínský)

Lucerna – Alois Jirásek – Sejtko (07.10.2008, režie Vladimír Morávek)

Žebrácká opera - Bertolt Brecht - Pastor Kimball (10.12.2009, režie Ivan Rajmont)


NÁRODNÍ DIVADLO - Stavovské divadlo

Richard III. - William Shakespeare - Sir Robert Brakenbury (02.03.2006, režie Michal Dočekal)


Žádné komentáře